Kvalifikacioni test

 

Preporučujemo da test uradite samostalno kako bi Vas na osnovu realnih rezultata svrstali u odgovarajuću grupu.

Kvalifikacioni test sastoji se iz tri dela:

1.

 • Yes – No Quiz

2.

 • Vocabulary Test

3.

 • Question – Answer Test

PLACEMENT- kvalifikacioni test

Vaši podaci

 

Odgovorite na sledeća pitanja samo sa Yes/No.

  Nemojte pokušavati da pogodite odgovor jer netačan odgovor oduzima poene. Odgovorite samo ako ste sigurni da ste dobro razumeli pitanje.

  Stage 1

 • Stage 2

 • Stage 3

 • Stage 4

 • Stage 5

 • Stage 6

 

Verification

Vasi podatci

 

Molimo unesite znacenje svake reci na Srpskom

  Stage 1st

 • Stage 2nd

 • Stage 3

 • Stage 4

 • Stage 5

 • Stage 6

 

Verification

Vasi podatci

 

Odgovorite na sledeća pitanja!

  Da bi izbegli gubljenje vremena odgovori na većinu pitanja su dati Vi samo treba da se koncentrišete na englesku verziju.

 

Verification