Kvalifikacioni test

 

Preporučujemo da test uradite samostalno kako bi Vas na osnovu realnih rezultata svrstali u odgovarajuću grupu.

Kvalifikacioni test sastoji se iz tri dela:

1.

 • Yes – No Quiz

2.

 • Vocabulary Test

3.

 • Question – Answer Test

U slučaju da iz bilo kog razloga ne možete da uradite PLACEMENT- kvalifikacioni test, ne brinite, uradićete skraćenu verziju lično u školi.

PLACEMENT- kvalifikacioni test

Vaši podaci

 

Odgovorite na sledeća pitanja samo sa Yes/No.

  Nemojte pokušavati da pogodite odgovor jer netačan odgovor oduzima poene. Odgovorite samo ako ste sigurni da ste dobro razumeli pitanje. Poneka pitanja mogu se činiti pomalo čudna jer su se morala prilagoditi

  Stage 1

 • Stage 2

 • Stage 3

 • Stage 4

 • Stage 5

 • Stage 6

 

Verification

Vasi podatci

 

Molimo unesite znacenje svake reci na Srpskom

  Stage 1st

 • Stage 2nd

 • Stage 3

 • Stage 4

 • Stage 5

 • Stage 6

 

Verification

Vasi podatci

 

Odgovorite na sledeća pitanja!

  Da bi izbegli gubljenje vremena odgovori na većinu pitanja su dati Vi samo treba da se koncentrišete na englesku verziju.

 

Verification