Broj časova:
8

Glavni ciljevi kursa:
· Studija strukturu intervjua;
· Razgovarajte najčešće pitanja postavljaju anketara;
· Pokaži video primeri intervjua za posao i diskutovati o njima;
· Izgraditi neophodnu rečnik;
· Naučite i praksa odgovaranje na pitanja anketari “u dijalozima.

aktivnosti:
· Diskusija
· Gledanje video snimaka
· Vežbanje dijaloge.

Evaluacija.

Na kraju ovog kursa student će biti dat pismeni test, koji će biti praćen oralnog testa u obliku dijaloga između učenika i preparatu interviever.Interviev