Prijave za polaganje testa:

Januar  09.  01. – 13.01.

Februar  06.02. – 10.02.

Mart 05.03. – 09.03.

April 02.04. – 06.04.

Maj 07.05. – 11.05.

Jun 04.06. – 08.06.

Jul 02.07. – 06.07.

Avgust 06.08. – 10.08.

Septembar 03.09. – 07.09.

Oktobar 08.10. – 12.10.

Novembar 05.11. – 09.11.

Napomena:

Škola izdaje sertifikat na engleskom, mađarskom i srpskom jeziku koji možete priložiti uz biografiju.

 

 

Prijavu za polaganje testa možete izvršiti u prostorijama škole svakim radnim danom od 17.00  do 21.00 . Prilikom prijave dobijate  gradivo za učenje, koje podrazumeva CD na kojem je skenirana knjiga, Listening-  koji pokriva kompletno gradivo i preveden rečnik. Knjigu možete odštampati i uporedo  pustiti Listening i tako zameniti profesora