Online kurs

Online kurs putem Skype-a, uz pomoć Callan metode.

Učenje engleskog jezika uz pomoć Callan metode putem Skype-a. Takođe, polaznicima nudimo mogućnost predavanja po principu „jedan na jedan“. Pored uštede novca i vremena, ovakav vid predavanja garantuje veći nivo aktivnog učestvovanja u nastavi. Sve što vam je potrebno su veb kamera, slušalice sa mikrofonom i Skype nalog. Nastava se organizuje na sledeći način:

polaznik poziva školu klikom na Skype ikonu
sledi dogovor sa predavačem vezan za teme časa
rezerviše se termin,
izvršava uplatu na naš žiro račun po datom uputstvu,
i predavanje je spremno da se održi
Cena jednog časa: SRB- 800 RSD

Crna Gora – 8 EUR

Šta čini jedno predavanje:

5 minuta pripreme
50 minuta predavanje
feedback putem imejla
Za sve informacije obratite nam se putem telefona, imejla ili Skype-a.

+381 64 16 10 700

VIBER +381 64 16 10 700