Kako se zaposliti u banci u Srbiji, saveti definisani od potencijalnog poslodavca, princip delegiranja HR, CV i motivaciono pismo. WAS 3,400 RSD – NOW 2,400 RSD

Ovde ćemo govoriti

a) Pozicije u banci, podela na „back“ i „front“ office, opis radnih mesta, očekivana zarada u bankarstvu Srbije, povlačenje paralela oko organizacije filijale, glavne filijale i ekspoziture neke banke i međusobne relacije. Tipovi banaka kod nas i u svetu. Vreme trajanja: 90 minuta

b) Saveti poslodavca se baziraju na bližu poslovnu orijentaciju. Na koji način poslodavac procenjuje kandidata za određeno radno mesto, kako ostaviti utisak na razgovoru za posao, kako se dogovoriti oko zarade. Šta su to „Menadžerski ugovori“, Šta je „Zlatni padobran“ i kako ga dostići. Da li su bankari elita ili bure baruta. Vreme trajanja: 90 minuta

c) HR principi će objasniti govor tela, pravilnu usmenu komunikaciju, ostavljanje prvog utiska, psihološki aspekt intervjua za posao. Odgovori na pitanja: Da li je dobro da imam tremu na razgovoru za posao? Da li poslodavac to vidi na meni? Kako da se obučem i kakav stisak ruke da me predstavi? Vreme trajanja: 90 minuta

d) Pisanje CV-ja i propratnog ili motivacionog pisma će nas naučiti da zavisno od poslodavca formiramo i CV i pismo zainteresovanosti. Istine i zablude sa INTERNET stranica sa sličnim savetima. Globalna mreža i gde je moje mesto. Gde želim da budem i šta je cilj mog trenutnog i željenog radnog mesta. Vreme trajanja: 90 minuta
Saveti za ulaganje u Srbiji (ulaganje u profesionalnu budućnost, dobrovoljni penzioni fondovi, investicioni fondovi, osiguranje, berza, banke…) WAS 5,000 RSD – NOW 3,000 RSD

a) Ulaganje u sebe, kako izabrati školu koja je dobra odskočna daska, šta treba naučiti u školi, šta pored škole. Šta znaci formula y=x2 posmatrano kroz krivu uspeha. Zvanje MBA ili učesnik svetskog prvenstva u fudbalu. Vreme trajanja: 90 minuta

b) Penzioni fondovi, razlike u ulaganju u mladosti, srednjim godinama i zrelim. Kolika je dobit u penzionim fondovima? Ko treba da ulaže u „treći stub“ osiguranja? Kad treba početi, a kad je kasno za ovaj vid ulaganja. Kompletan pregled ponude penzionih fondova, koliki su kumulativni prinosi svakog fonda, perspektive – kratkoročne i dugoročne. Vreme trajanja: 90 minuta

c) Investicioni fond, razlike među tipovima (fondovi rasta, balansirani – otvoreni, zatvoreni…), pregled dosadašnjeg kretanja, oscilacije. Prospekt fonda, ulazne i izlazne naknade. Kako odrediti trenutak ulaska i povlačenja investicije. Procenat ukupne ušteđevine koju treba uložiti u ovaj vid dugoročne investicije. Vreme trajanja: 90 minuta

d) Osiguranje, podela na vrste osiguranja, životna i neživotna, štedna i riziko. Kako izračunati dobit kod životnih i štednih osiguranja. Pregled osiguravajućih kuća, da li koristiti usluge osiguranja u Srbiji ili u inostranstvu. Šta ako se prekine sa uplatama ugovorenog osiguranja, kako pregovarati sa agentom osiguranja. Kakva je perspektiva i analiza kretanja dobiti i premija? Da li štedeti sa proporcionalnim anuitetima u banci ili se životno osigurati? Da li poslodavac ima obavezu da zaštiti zaposlenog? Vreme trajanja: 90 minuta

e) Berze i banke, upoređivanje dobiti i rizika ulaganjem u definisanu štednju samostalno ili prepustiti rizik ulaganja brokerskoj kući. Da li mi sami biramo u koju se hartiju od vrednosti (HoV) ulaže ili to radi broker umesto nas. Ko snosi rizik ulaganja na berzi? Kakva je veza između banke i berze? Tipovi HoV, listing A i B na Beogradskoj berzi. Kako napraviti analizu pojedinačne akcije listirane na berzi, trendovi, „insajderska“ saznanja, dozvoljeni i kažnjivi poslovi na berzi. Vreme trajanja: 90 minuta

Krediti i depoziti (tipovi, ročnost, cena kredita… računanje zarade – profita kod depozita, Agencija za osiguranje depozita – sigurnost uloga…) WAS 2,800 RSD – NOW 1,800 RSD

a) Tipovi kredita, ročnost, šta je razlika između hipotekarnog i „hipotekarnog“ kredita? Povezivanje roka otplate sa namenom kredita. Kredit sa 100 % depozitom. Vreme trajanja: 90 minuta

b) Poljoprivredni krediti. Zašto poljoprivredni proizvođači mogu da dobiju 12 meseci grace perioda, a voćari 36? Vertikalna i horizontalna analiza bilansa stanja i bilansa uspeha kao osnove za odobrenje kredita pravnih lica. Kako se pripremiti za razgovor sa bankarom za dobijanje kredita. Mogućnosti za setovanje bilansa, analitika i sintetika, bruto bilans. Krediti za fizička lica, kalkulacija kamate – linearni i konformni metod, plaćanje na ostatak duga… Vreme trajanja: 90 minuta

c) Depoziti, šta je važno znati ako se investira u banku, šta je namenski depozit? Nivoi obavezne rezerve kod NBS u zavisnosti od tipa kolaterala. Porez na kapitalnu dobit, kako se računa? Šta je EKS (efektivna kamatna stopa)? Vreme trajanja: 90 minuta
Krediti za početnike u biznisu, mala i srednja preduzeća i preduzetnike WAS 3,400 RSD -NOW 2,400 RSD

a) Ko daje kredite za početnike, koje banke i sa kojom kamatom? Koje institucije podržavaju privatno preduzetništvo, komunikacija sa lokalnom samoupravom. Gde pratiti izlazak konkursa namenjenih početnicima. Vreme trajanja: 90 minuta

b) Na koje delatnosti se obraća pažnja prilikom osnivanja, a prema kojim su delatnostima zajmodavci blagonakloni. Zašto je bitno registrovati individualno poljoprivredno gazdinstvo, kako dobiti subvenciju države i za koje poljoprivredne kulture? Vreme trajanja: 90 minuta

c) Šta je „key buyer“? Kako izabrati knjigovođu i zašto je to bitno? Vreme trajanja: 90 minuta

Hipoteka, zaloga (tipovi, opasnosti, troškovi uspostavljanja i promene…) WAS 2,500 RSD – NOW 1,800 RSD

a) Na šta se misli kad se kaže hipoteka, a na šta zaloga? Šta je razlika između izjave i ugovora o hipoteci? Koji je rizik u slučaju nepoštovanja ugovora o kreditu? Interes banke zajmodavca kod uspostavljanja hipoteke. Vreme trajanja: 90 minuta

b) Rezervisanje banke prema NBS po slučajevima hipoteke i kao posledica toga, cena kredita? Vlasnički listovi, zapisnici o izlaganju, tapijski sistem… Čitanje ugovora i troškovi dvostruke hipoteke, prenosa i registracije. Vreme trajanja: 90 minuta

c) Opasnosti kod zaloge na pokretnim stvarima, paralele između obezbeđenja zalogom kod kredita, specifičnost lizinga u ovom slucaju. Vreme trajanja: 90 minutaTehnike prodaje (razlike između dobrog i lošeg prodavca, govor tela, prezentacija…) WAS 3,000 RSD- NOW 2,400 RSD

a) Zakazivanje prodajnog sastanka, upoznavanje sa klijentom, vrste priprema za prodajni sastanak (materijalna, kognitivna i mentalna priprema). Vreme trajanja: 90 minuta

b) Personalizovan pozdrav, ostavljanje „prvog utiska“, krst otkrivanja, aktivno slušanje, empatija, otvorena, alternativna i zatvorena pitanja. Prodavac ili trgovac? Tehničko poznavanje proizvoda, rešavanje prigovora, postupanje sa nezainteresovanim kupcem. Vreme trajanja: 90 minuta

c) Kako se pripremiti za prezentaciju pred većim skupom, pravila veličine fonta i tipa slova, pravila pozadine i izgled prezentacija. Personifikacija. Vreme trajanja: 90 minuta

Rad u banci u Srbiji, kvalitet portfolija srpskih banaka, uredbe NBS i uslovi za osnivanje WAS 3000 RSD- NOW 2,400 RSD

a) Šta sve treba znati oko uslova zaposlenja (paralele sa prvom temom). Kako eliminisati potrebu za iskustvom? Prednosti i mane posla u zavisnosti od pozicije u banci. Vreme trajanja: 90 minuta

b) Analiza banaka i struktura zaduživanja. Regionalna podela banaka. Koliko svih finansijskih institucija radi u Srbiji u okruženju. Kako se gleda bilans poslovanja banaka, drugih organizacionih struktura. Vreme trajanja: 90 minuta

c) Šta je NBS, zavisnost od centralne monetarne institucije, rezervisanja, pojam deviznih rezervi, struktura rezervi. Vreme trajanja: 90 minuta

d) Referentna kamatna stopa, FED, EMU, EURIBOR, LIBOR, BELIBOR. Vreme trajanja: 90 minuta