Škola stranih jezika Money is Coming organizuje čitav niz kurseva dostupnih polaznicima svih nivoa znanja, od početnog do stručnog. Nemački jezik govori 110 miliona ljudi samo u Evropi. Spada u tri najčešće učena jezika u svetu i deset najčešće govorenih. Njegovim  poznavanjem pružate sebi veće šanse za napredovanjem u poslovnom svetu.

kurs nemackog jezika

 
Kursevi nemačkog jezika u školi prate program najistaknutijih svetskih edukativnih centara. Organizovani su tako da pokrivaju jednako sve veštine, konverzaciju, slušanje, čitanje  i pisanje,sem u slučaju kada se polaznik opredeli za specijalizovan kurs nemačkg jezika kao što je individualna  nastava. Časove vodi tim stručnjaka,diplomiranih filologa, koji znaju na najbolji način da vas pored samog učenja jezika upoznaju i sa kulturom i običajima naroda zemalja u kojima se govori.

U nastavi se pored osnovne literature koristi i niz vizuelnih i zvučnih sadržaja, kao i dodatnih materijala kako bi vam se omogućilo da steknete pun doživljaj pri učenju. Kurs nemačkog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što im je potrebno i zbog čega su  poželeli da nauče nemački jezik.

 

 

Postoji ukupno šest nivoa:

1. Početni A1-Schritte 1/Schritte 2;
2. Osnovni A2-Schritte 3/Schritte 4;
3. Nižisrednji B1-Schritte 5/Schritte 6;
4. Srednji B2-Sicher+;
5. Višisrednji C1-Mittelpunkt;
6. Napredni C2-Mittelpunkt.

CENOVNIK

1 čas = 45 min

20 časova

30 časova

40 časova

50 časova

Grupna nastava120 €150 €
 

Časovi u okviru osnovnog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 90 minuta (dva školska časa). Jedan kurs obuhvata 30 do 40 školskih časova, za koje se prelazi  jedna cela nastavna celina.

Znanje nemačkog jezika je poslednjih par godina u Srbiji postala ulaznica u poslovni svet. Znanje jezika se oduvek smatralo prednošću, a danas je postalo uslov za dobro poslovanje. Sve je više kompanija koje traže zaposlene sa znanjem nemačkog jezika.

Poznavanje nemačkog jezika Vam može  otvoriti vrata kako mnogobrojnih firmi na području Srbije, tako i kompanija u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, gde je trenutno otvoren veliki broj radnih mesta. Ulaganje u sebe i u kurs nemačkog jezika će Vam se sigurno isplatiti

 

Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazal iznanje.

Kontaktirajte nas za dodatne informacije.

 

 

Saznajte nešto vise o Callan metodi i dodatnim kursevima u našoj školi:
Kako izabrati školu?
Kurs daktilografije
Kurs nemačkog jezika
Kursevi u vezi sa bankarskim poslovanjem!
Student Virtuoso