Kurs daktilografije


U saradnji sa školom engleskog jezika Money is Coming, organizujemo kurs daktilografije koji se održava u prostorijama škole. 

Daktilografija kao veština brzog kucanja počela se razvijati u drugoj polovini 19. veka, kada je i ustanovljena tehnika desetoprstnog kucanja, koja i danas predstavlja osnove daktilografije. Iako su od tada pisaće mašine doživele nekoliko velikih promena, a u osnovi se promenio i sistem rasporeda slova, daktilografija tj. umeće slepog desetoprstnog kucanja i dalje je poželjna veština na određenom broju radnih mesta.

Budući da je daktilografija prvenstveno veština, a ne znanje, zahteva odgovarajuću praksu i vreme za uvežbavanje. U učenju daktilografije potrebno je istaknuti dva osnovna cilja: preciznost i brzinu, pa se shodno stepenu u kome su polaznici postigli te ciljeve izdvaja nekoliko klasa daktilografa. Na radnim mestima na kojima se zapošljavaju isključivo daktilografi potrebna je 1.A klasa, dok poznavanje tehnike desetoprstnog kucanja i na drugim administrativnim poslovima povećava produktivnost poslovanja.

Kurs osposobljavanja za daktilografa sastoji se iz dva dela: početni i kurs za sticanje klase. Oba časa podrazumevaju teorijsku i praktičnu nastavu. Polaznici koji sa uspehom završe početni nivo savladaće tehniku desetoprstnog slepog kucanja i osposobiće se za samostalno korišćenje pisaće mašine. Polaznici ovog nivoa postićiće određenu brzinu kucanja sa malim procentom grešaka, što je preduslov za dobijanje određene klase.

Budući da danas računari sve više zamenjuju pisaće mašine, polaznici će svoja znanja upotpuniti i uvežbavanjem stečenih veština na računarima. Ukoliko Vam je želja da daktilografija bude vaše primarno zanimanje i sa uspehom završite i kurs za sticanje klase postićićete brzinu i tačnost neophodnu za dobijanje određene klase, a svoje znanje ćete upotpuniti i veštinama poslovne korespondencije i pravilima pravopisa srpskog jezika.

 

Opšte informacije o kursu Oblast: daktilografija sistem desetoprstnog slepog kucanja.

Fond časova: 48 školskih časova (16 x 3 školska časa)

Cena: 20.000,00 dinara. Da bi polaznik mogao da polaže za bilo koju klasu u daktilografiji mora da ima diplomu (uverenje) o završenom kursu za daktilografe. Ukoliko polaznik postigne dovoljan broj otkucaja dobija sertifikat profesionalnog daktilografa određene klase. IA klasa – više od 350 otkucaja u minuti IB klasa – od 300-350 otkucaja u minuti II klasa – od 250-300 otkucaja u minuti III klasa – od 160-250 otkucaja u minuti

Cena polaganja: IA klasa – 7500 din. IB klasa – 7000 din. II klasa – 5000 din. III klasa – 4000 din.