Prva 4 časa gratis!!!

Kako bi se uverili u efikasnost metode cena jednog časa je 350 dinara. Jedna faza/nivo se obrađuje 16 časova. S obzirom da se prve 4 faze slušaju u kontinuitetu, radi maksimalnih efekata metode, plaćanje I i IV faze je pri upisu, dok se II i III faza plaćaju pre početka, na mesečnom nivou. To praktično znači plaćanje u 3 mesečne rate.

NAPOMENA: Ovakav način plaćanja podrazumeva popust, ako Vas to ne interesuje možete plaćati i po jednu ratu, bez popusta 5600 din.

Cena jednog časa

35000dinara
  • 3 mesečne rate
  • 4 faze po 16 časova

I + IV faza

11200rsd
  • na početku pri upisu

II faza

5600rsd
  • na početku II faze

III faza

5600rsd
  • na početku III faze

Sve ostale, napredne faze plaćaju se na mesečnom nivou, po 5.600 dinara.

10% akcija!!!

Za plaćanje sve 4 faze unapred odobrava se popust 10%, pa cena jednog časa iznosi 315 dinara.

20% akcija!!!

Sa polaznicima koji se opredele da pohađaju celu obuku (12 faza), sklapa se Ugovor, sa definisanim uslovima plaćanja i cenom časa. U ovom sučaju cena časa je 20% niža, tj. 280 dinara, i moguće je plaćanje u 3 rate, i to:

III rata

17920rsd
  • posle završene IV faze

II rata

17920rsd
  • posle završene IV faze

III faza

17920rsd
  • na početku pri upisu

Napomena: Moguće promene cena školarine u zavisnosti od kursa evra. Pre bilo kakve uplate raspitati se u školi.