Callan metoda za Business

Callan metoda kao rešenje

Učenje engleskog jezika uz pomoć Callan metode se radikalno razlikuje u poređenju sa ustanovama gde se koristi TEFL (Teaching English as a Foreign Language) pristup.
Callan metoda predstavlja strog i mukotrpnim radom organizovan sistem instrukcija. To znači da predavači ne moraju biti kvalifikovani profesionalci, već moraju koristiti metodu na ispravan način a to se može postići za samo pet dana obuke.
Mnoge škole jezika pokušavaju da istaknu da su njihovi predavači profesionalci, što svakako ide u prilog, međutim ponekad se stiče utisak da to nije dovoljno. U školi koja koristi Callan metodu predavači su ustvari marljivi rukovodioci jednog prefinjenog mehanizma koji predstavlja najefikasniji način za učenje engleskog jezika dostupan na tržištu.
Ako želite da vaši zaposleni nauče engleski jezik, postoji mnoštvo kurseva, ali Callan metoda ima jednu bitnu karakteristiku – Vašim zaposlenima će uštedeti vreme a vašoj kompaniji novac.

Engleski za posao a ne poslovni engleski

Callan metoda ne uči poslovni engleski jer tako nešto ne postoji.
Naravno, engleski na advanced nivou sadrži u sebi specijalizovano formalne i tehničke reči. Ali, pre nego što tako specijalizovan rečnik može biti od bilo kakve koristi studentima, potrebno je da su prethodno učili engleski nekoliko godina. Zbog toga, u većini slučajeva poslovni engleski je ili jedan besmisleni žargon (nerazumljiv govor) ili za mnoge škole engleskog jezika i izdavače udžbenika, samo način za uzimanje novca.
Poslovni engleski u svakodnevnom poslovnom svetu ne predstavlja ništa više od sposobnosti da ljudi komuniciraju. To je i glavna ideja Callan metode, gde studenti uče engleski tako što ga govore.

Callan filozofija

Callan filozofija je poslovna filozofija, bazirana na principu vremena i kretanja. Cilj Callan metode je sistematičnost, kako bi se postigli što bolji rezultati. Takozvana – VREME JE NOVAC – filozofija sprečava bespotrebno trošenje vremena, što je praksa u drugim školama jezika gde se studentima pušta neki stari dokumentarac i govori da je to najnoviji film o britanskom životu i kulturi. Kompanije koje su želele da pošalju svoje zaposlene na kurs engleskog jezika, Callan metoda se pokazala kao najbolji izbor. Šezdesetih godina, Olivetti (bavi se proizvodnjom kopir i faks mašina, pratećom kancelarijskom opremom), Hewlett-Packard (proizvodnja kompjuterske opreme) bile su među prvim kompanijama koje su prepoznale prednosti Callan metode. Narednih godina dinamika Callan škole u Londonu doprinela je popularizaciji Callan metode širom sveta.
Danas, škole koje koriste Callan metodu postoje u 36 zemalja.

Saznajte nešto vise o Callan metodi i dodatnim kursevima u našoj školi:
Škola engleskog jezika Money is Coming i Callan metoda