Svaka osoba ima pravo da se izrazi i zauzme za sebe.

ASERTACIJA je izražavanje misli, osećanja i uverenja na direktan, pošten (iskren) i adekvatan način uz uvažavanje prava drugih.

    Ciljevi asertivne radionice:

  • Unapređenje komunikacijskih veština i veština self-prezentacije
  • Upoznavanje sa asertivnim pravima koje svaka osoba ima
  • Rukovođenje pasivnog i agresivnog ponašanja u korist asertivnog
  • Razvijanje komunikacijskih i socijalnih veština
  • Jačanje samopouzdanja u odnosima sa drugim ljudima
  • Razvijanje veće osetljivosti i razumevanja za druge ljude
  • Razvijanje tehnika snalaženja u konfliktnim situacijama i izbegavanja manipulacije
  • Otvaranje mogućnosti za razvoj šireg spektra socijalnih veština koje Vam mogu biti korisne u svakodnevnim situacijama: na poslu, u porodici, komunikaciji sa partnerom, prijateljima, i ostalim situacijama

Rad je organizovan u grupama i to u četri susreta po četri sata, cena kursa je 5.700 dinara. Voditelji su dipolmirani psiholozi, psihološki savetnici, edukovani stručnjaci u oblasti asertivne komunikacije. Po završetku kursa izdaje se sertifikat asertivnog treninga potpisan od strane voditelja. Sertifikat možete priložiti prilikom zapošljavanja.

Broj polaznika je ograničen, stoga ukoliko ste zainteresovani možete se odmah prijaviti organizatoru:
Škola engleskog jezika Money is Coming na info@moneyiscoming.rs ili na broj: 064- 16- 10- 700